Maksim Miroshnikov

  • Land/Shallow Water Search

Search Types

Metsad, põllud, rannad, pargid, hoovid ja paljud teised territooriumid Teie

palvel.

Леса, поля, пляжи, парки, дворы и любые другие территории по запросу.

Forests, Beaches, Parks, Yards or any other territories upon request.

Search Locations

Kogu Eesti territoorium.

Вся территория Эстонии.

Estonia, whole territory.

Maksim Miroshnikov's Bio

Minu hobiks on - tööd metalldetektoriga. Olen valmis aitama inimestel leida

kaotatud asjad. Oman litsentsi otsimistöödeks Eesti territooriumil, olemas

vajalik kogemus ja varustus.

Мое хобби – поисковые работы с металлодектором. Я готов помочь людям найти

утерянные вещи. У меня есть лицензия на поисковую деятельность на территории

Эстонии, необходимый опыт и оборудование.

Metal detecting is my hobby and I am willing to help people to find their lost items. I have necessary experience and equipment.